„Otworzę jak wrócę” – Małgorzata Walas Antoniello

rysunki funkcjonujące w świecie pośrednim

Sofar Sounds Poznań #6

Groberska | Francis Tuan | The Junkies| - ogólnoświatowa inicjatywa ukrytych koncertów

„CROSSING” – Natalia Rozmus

malarstow | rysunek - inspiracje architektoniczne

Noc Muzeów Poznań 2018

europejska impreza nocnego zwiedzania muzeów, galerii i instytucji kulturalnych

„Sztuka śmieci” – Mateusz Wolfram

obiekty przestrzenne na styku literatury i sztuki w postaci narracyjno-symbolicznych przedstawień

„Pan Igancy Czwartos umie rysować!” – Ignacy Czwartos

malarz | rysownik | ilustrator

„Głośny szept” – Ewelina Piguła

"(...) banalne spostrzeżenia na temat codzienności (...)" - fotograia, książka, video

Otwarcie Galerii Jerzego Piotrowicza Pod Koroną

Anna Tyczyńska pt."Kropla czerwieni", performanc w wykonaniu Dobrawy Deczkowskiej, Aleksandry Zembrowskiej i Piotr Charytoniuka